Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Augustín Marián Huska

20 rokov nie sme štátnymi bezdomovcami

Vitajte na stránke augustinmarianhuska.wbl.sk v sekcii 20 rokov nie sme štátnymi bezdomovcami

Úpravu tohto bloku zahájite dvojklikom...

 

477-ZIS            Administratíva stránky: www.augustinmarianhuska.wbl.sk

ZOŠITY INTELIGENČNÉHO SAMIZDATU (ZIS), Občasník pre kultiváciu spoločenského vedomia. Pre diskusný kruh občianskeho združenia VOZPOLNOSŤ a pre okruh adresátov ZIS spracúva Augustín Marián Huska (amhuska@gmail.com)

Zošit č.:78/2012:  UŽ 20 ROKOV NIE SME ŠTÁTNYMI BEZDOMOVCAMI, avšak (pokračovanie seriálu k 20. ročnici  2. SR – spracované pre Slovenské národné noviny)

Ubieha 20 rokov od čias keď sa rodila druhá pluralitná Slovenská republika a naozaj už nepatríme do kategórie „štátnych bezdomovcov“ Európy, avšak tendencie umenšovania a ukrajovania z bazálnych hodnôt suverenity národných štátov sú húževnato vnucujúce a neodbytné. Pripomínam, že teraz je na nátlak využívaná hrozba rozvalu eura a eurozóny. Panika je doslova programovaná presne na to, aby zlomila, alebo aspoň nalomila vôľu ochraňovať „zlaté pravidlo zvrchovanosti“ – mať vlastný „mešec“ a rozhodovať o svojom „gazdovstve“. To je zmysel pôvodnej „oikonómie“ – „hospodárenia na svojom domovskom gazdovstve“. Pripomínam, že my sme nešli do Eurozóny ako “nehodní“ nositelia „slabej koruny“. My sme išli do Eurozóny s konvertibilnou „Slovenskou korunou“. My sme nepodomleli základy konvertibility Eura. Jednoducho toto treba stále hovoriť a predovšetkým brániť. Veď všetky tie vtieravé a nekonečné hry o „Lisabonskej zmluve“ sa predsa robili ešte pred kolapsom hypotekárneho  trhu USA a pred prevalením sa do globálneho kolapsu derivátových a finančných trhov. V Európe stále bol zaťatý tlak na vytvorenie superštátu.   Bruselocentristi predsa už od Lisabonských dohovorov stále mieria na tzv. federalizáciu, koncentráciu rozhodovacích kompetencii a centralizáciu. Veď to boli oni čo položili cieľ stať sa „najväčšou ekonomickou silou sveta“. A vždy dodávali : robí sa to preto, aby sme  uchránili „konkurencieschopnosť Európy“. Žiadna federácia neuchránila  svoje hospodárstvo a  svoju menu. Pozrime sa dobre na všetky „federácie“:  Už cisárske Nemecko bolo federáciou a skončilo hyperinfláciou a defaultom nemeckej marky.  Podobne končila duálna monarchia – federácia Rakúska –Uhorska. Tak isto skončil federálny zväz sovietskych republík a to dokonca viacerým znehodnotením federálneho rubľu. Federácie sú špecialistami na znehodnocovanie mien. Čo však môže malé Slovenskom urobiť pre seba, pre Eurozónu, pre EÚ a pre Európu ? Nuž vysvetliť, že sme a chceme byť solidárni, ale nie do sebazničenia. Je nesporné, že mimoriadna situácia vyžaduje mimoriadne – krizové a teda dočasné riešenie. „Dočasne“  však musí byť vinkulované ako právny princíp – na čas krízy.  Zároveň treba prijať pravidlá „režimu núdzového stavu“ a tam patria všetky „valy“, pravidlá, procedúry, sankcie, benefity pre „zaradenie a vyradenie“ z rôznych rýchlostných zón EÚ. Musíme zreteľne zároveň povedať, že chceme patriť k úspešnému jadru Európy. Musíme zreteľne vyznať, že týmto jadrom je Nemecko a že práve Nemecko vyzývame, aby sa postavilo proti „superštátu“ (Spojeným štátom európskym“), lebo podľa amerických štátnych doktrín musí legitímna moc USA považovať každý „superštát“ za rivala, hrozbu a „súpera“ a v svojej komplexnej politike musí umenšovať silu rivalizujúceho superštátu. Veď je to šialenstvo urobiť sisíce zo zoslabenej, ale geopolitický dominujúcej supermoci USA nepriateľa. Žiadnezaobaleniatohto faktu do kvetnatých slov to neriešia. Z veľkej časti globálnu krízu zavinili globálne elity, ktoré sídlia buď priamo v USA, alebo v „daňových rajoch“. Nechceme sa s nimi rivalizovať, ale solidárne kooperovať. Svet, ani EÚ vo fáze vzácnosti energetických a ťažko recyklovateľných zdrojov nechce byť rivalom USA. Chceme  spolupracovať na tom aby sa globálna ekonomika  postupne harmonizovala ako koordinujúce konvoje a nie ako súperiace gigantické „superlode“. Aj EÚ musí byť konvoj. V konvoji musí vládnuť solidarita a antikolízne pravidlá. Všetko to znie zoči-voči chladne kalkulujúcim hegemónom, ako rozprávka, ale je to rozprávka o koexistečnej záchrane. Potrebujeme viacrýchlostný svet a on aj takým je, potrebujeme viacrýchlostnú Európu, a ona aj takou je. Potrebujeme paralelné platidlá-obeživá a potrebujeme aj európske obeživo Euro. To všetko sa dá preklenujúco vytvoriť resp. korigovať na princípe paralelity a potrebnej rozmanitosti. 20 rokov slovenskej štátnosti bolo umolestovaných, ale máme strechu nad hlavou a nedajme si ju zobrať. AVŠAK aj ako zvrchovaní sme solidárni s viacrýchlostnou Európou, s Európskou úniou , (ktorá je konfederácia národných štátov a v čase krízy uplatňuje federatívne prvky), ktorá má aj  Euro a má  aj ešte nekonvergované platidlá, ktoré môže a v niektorých prípadoch musí rozrôzňujúco modifikovať (napríklad na „severné Euro“,  na „južné Euro“, na „Euro drachmu“,  na národné meny nečlenov Eurozóny, na pomocné regionálne platidlá a pod.). Rýchlostná diverzita v EÚ je fakt a vyžaduje aj menovú diverzitu, aby plávajúce kurzy umožňovali využívať regulačne aj konvergenčné, aj divergenčné pravidlá podľa vývoja reálnych ekonomík. Umelá štandardizácia veci nerieši. Pochopiteľne usilujme sa byť v rýchlejšej a konsolidovanejšej zóne, v severnej časti Eurozóny. Opakujme aj sebe aj partnerom, že Slovenská koruna bola aj pri vstupe do Eurozóny konvertibilným a teda nekontaminovaným platidlom. Ktosi to zabúda.

Poznámka: Po prečítaní Zošitu recyklujete u svojich známych, prípadne odporúčajte  im vyhľadať text na internetovej stránke: www.augustinmarianhuska.wbl.sk  

TOPlist